HUVUDVERKSAMHET
Processprojektering   Riskanalys   Riskbedömning   Riskutredning   Egenkontroll 
Nödlägesplanläggning   Seveso  ATEX - Explosionsfarlig miljö   Kursverksamhet


Unikt kontrollprogram för samordnad egenkontroll

JNNSEK

falk 

Läs mer om JNNSEK här...


Utbilda dig själv eller er personal?

Just nu planeras höstens kurser. Dessa kommer att publiceras på hemsidan när plats och datum är bestämda.

Det finns även möjlighet till företagsförlagda kurser se kursverksamhet för mer information.JNN Contracting AB

JNN Contracting AB

JNN Contracting AB