ADR-RID Säkerthetsrådgivare vid transport av farligt gods


Vi tillhandahåller säkerhetsrådgivare och tjänster för de verksamhetsutövare som omfattas av lagen om föreskrifterna om transport av farligt gods.

  • Säkerhetsrådgivare enligt ADR-föreskrifterna
  • Säkerhetsrådgivare enligt RID-föreskrifterna
  • Utbildning av säkerhetsrådgivare
  • Utbildning av personal som ingår i transportkedjan enligt kap 1:1 och 1:10
  • Upprättande av transportskyddsdokument
  • Upprättande av Nödplaner