Egenkontroll enligt miljöbalken


Grundat på kraven i Miljöbalken kap 26, §19 och förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll utför vi följande:  

  • Genomförande av riskanalys
  • Upprättande av program för egenkontroll
  • Genomförande av egenkontroll
  • JNNSEK - Samordnad egenkontroll