JNNSEK - Samordnad EgenKontroll

Grundat på kraven i Arbetsmiljölagen, Lag om skydd mot olyckor, Lagen om brandfarliga och explosiva varor, Lagen om transport av farligt gods, Miljöbalken,  Seveso-lagen har vi utvecklat ett för Sverige unikt egenkontrolltrollprogram för genomförande av all egenkontroll på ett samordnat sätt:  

  • Genomförande av riskanalys och riskbedömning
  • Samordning av ALL egenkontroll i ett kontrollprogram
  • Verksamhetsanpassat efter ER verksamhet
  • Uppfyller ALLA Författningskrav
  • Säkerhetshöjande
  • Total överblick av säkerheten - kontrollstatus
  • Resurseffektivt 
  • Tids- och kostnadsbesparande

klicka på någon bild för att läsa. (öppnas i ett nytt fönster)

JNNSEK_1 JNNSEK_2 JNNSEK_3 JNNSEK_4 JNNSEK_5 JNNSEK_9

 JNNSEK_17  JNNSEK_18  JNNSEK_19  JNNSEK_20  JNNSEK_21

Intresserad av att läsa mer? Ladda ner Powerpoint presetationen i sin helhet HÄR.