Kursverksamhet

Vi bedriver kursverksamhet inom våra verksamhetsområden. Kurserna bedrivs både som öppna kurser och som företagsinterna och anpassade kurser.

 

Vi genomför följande utbildningar:

 • Författningsenlig och säker kemikaliehantering
 • Riskbedömning och fortlöpande tillsyn av tryckbärande anordningar
 • Drift och övervakning av pannanläggningar - Pannskötarutbildning
  enligt AFS 2002:1
 • JNNSEK - Samordnad Effektiv Egenkontroll
 • Säker ammoniakhantering i kyl- och frysanläggningar
 • Säker köldmediehantering i kyl- och frysanläggningar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Föreståndare för brandfarlig vara

 

 

Ladda ner Kursprogram här:

Farligt Gods ADR (klicka här)
Kylanläggningar ammoniak 3 dagar (klicka här)
Pannskötarutbildning (klicka här)
JNNSEK - Samordnad egenkontroll (klicka här)
Säker kemikaliehantering 2 dagar (klicka här)
Säkra kylanläggningar (klicka här)
Brand och Explosionsfaliga varor (klicka här) 

Vi genomför även skräddarsydda, anpassade utbildningar till er personal, anläggningsverksamhet


För Företagsinterna utbildningar kontakta Jan Johansson