Kursverksamhet

Vi bedriver kursverksamhet inom våra verksamhetsområden. Kurserna bedrivs både som öppna kurser och som företagsinterna och anpassade kurser.

Vi genomför följande utbildningar: 

  • Författningsenlig och säker kemikaliehantering
  • Industriell riskanalys
  • Riskbedömning och fortlöpande tillsyn av tryckbärande anordningar
  • Drift och övervakning av pannanläggningar - Pannskötarutbildning enligt AFS 2002:1
  • JNNSEK - Samordnad Effektiv Egenkontroll
  • Säker ammoniakhantering i kyl- och frysanläggningar
  • Säker köldmediehantering i kyl- och frysanläggningar
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Föreståndare för brandfarlig vara  

Vi genomför även skräddarsydda, anpassade utbildningar till er personal, anläggningsverksamhet