Övrig verksamhet


Vi genomför även följande uppdrag:
  • Upprättande och granskning av skydds- och säkerhetsinstruktioner
  • Upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar
  • Handläggning av tillståndsärenden enligt miljöbalken och Sevesolagen