DRIFT, ÖVERVAKNING OCH KONTROLL AV
PANNANLÄGGNINGAR

 

KURSPRESENTATION  FÖRFATTNINGSKRAV 

I flera författningar ställs krav på kompetens hos den personal som ansvarar för driften av pannan-läggningar. Det gäller både anläggnings- drift- och underhållschefer samt driftpersonalen. I AFS 2002:1, §13 ställs krav på driftpersonalens förmåga att svara för säkerheten. 

I följande lagar med förordningar ställs krav på kompetens hos personal som ansvarar för anlägg-ningar och drift av pannanläggningar: Arbetsmiljölagen, Miljöbalken, Lag om brandfarliga och ex-plosiva varor, Lag om skydd mot olyckor, Sevesolagen. I flera föreskrifter från Arbetsmiljöverket, elsäkerhetsverket och räddningsverket ställs utförande-, kompetens- och kontrollkrav för pannan-läggningar. 

Chefer / ledare i pannanläggningar har personligt ansvar för att författningskraven uppfylls. 

KURSENS SYFTE 

Kursen avser ge grundläggande teoretiska kunskaper för drift och övervakning av pannanläggningar samt om besiktning och kontroll.  Deltagarna skall med kompletterande praktik i den egna anläggningen, kunna svara för en säker  drift av pannanläggningen inkluderande driftberedskap samt ha kunskap om kraven på besiktning och egenkontroll av anläggningen.


MÅLGRUPPER

Kursen vänder sig till bland annat följande befattningshavare:

 • Anläggnings- och driftchefer
 • Underhållschefer och underhållsingenjörer
 • Miljö och säkerhetsansvariga
 • Driftingenjörer och drifttekniker - panndrift
 • Driftingenjörer och drifttekniker - bränslehantering
 • Driftoperatörer och maskinister
 • Inspektörer hos tillsynsmyndigheterna
 • Projektledare
 • Anläggningsprojektörer
 • Skyddsombud 

Kursprogram

 

 • Lagar, förordningar och föreskrifter som ställer krav på pannanläggningar.
 • Anläggningsbeskrivning och uppbyggnad
 • Riskanalys - Riskbedömning
 • Bränslehantering
 • Bränslebrand, eexplosion
 • ATEX-föreskrifterna om explosionsskydd
 • Kemikaliehantering
 • Hetvatten och ånga, fysikaliska egenskaper
 • Pann- och matarvattenhantering
 • Säkerhetsutrustning
 • Driftövervakning
  • Bemanning och övervakning
  • Personalkompetens
  • Driftpersonal i beredskap
  • Larm från anläggning 
 • Säkerhetsinstruktioner
 • Driftinstruktioner
 • Märkning och skyltning av anläggningen
 • Nya besiktningsföreskrifter AFS 2005:3
 • Egenkontroll av pannanläggningen
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Fortlöpande tillsyn av anläggningens trycksatta anordningar
  • Systematiskt brandskyddsarbete enligt Lag om skydd mot olyckor
  • Fortlöpande och preiodisk tillsyn av elanläggningarna
  • Egenkontroll enligt miljöbalken
 • Samordning av all egenkontroll JNNSEK
 • Nödlägesberedskap
 • Anläggningsdokumentation
 • Kunskapsprövning 

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

Tid, plats och pris

 

Datum:

 

Plats:

 

Tider dag 1                   08:30 - 17:00

                                  Fm.fika 10:00

                                  Lunch 12:00

                                  Emfika 15:00

 

Tider dag 2                   08:00 - 15:00

                                  Fm.fika  10:00

                                  Lunch  12:00

 

Extern kurs

Priset för kursen är 6500 kr/pers exkl moms. Priset gäller vid minst 10 deltagare och inkluderar kursdokumentation och kursintyg efter avslutad kursdag.
Kursavgiften faktureras efter genomförd kurs med 20 dagars kredit.

Intern kurs

Vid genomförande av kursen internt där kunden står för kurslokal och skaffning är vårt pris 5100 kr/pers vid minst 10 deltagare.

Vid fler än 10 deltagare lämnar vi en rabatt beroende på antal deltagare.

 

Så här anmäler du dig:

 

På telefon:

0304-66 83 83

 

Via e-mail:

jnn@jnn.se

 

Via fax:

0304-66 83 37

 

 

Hör gärna av dig för eventuella frågor mm till vår kursledare Jan Johansson

tel 0304-66 83 83

mobil 0705-388006

e-mail: jan.johansson@jnn.se

 

Hjärtligt Välkomna!