Process och anläggningsdesign

Med stor erfarenhet av process- och anläggningsdesign, drift och underhåll skapar vi bästa tänkbara processfunktion med hänsyn till hög drifttillgänglighet, säkerhet och kvalitet.


Det vi inom ramen för detta verksamhetsområde bland annat utför är:

  • Processflödesschema
  • Processbeskrivning
  • Rör- och instrumentschema
  • Anläggningslayout
  • Apparatspecifikationer
  • Rör- och ventilspecifikationer
  • Instrumentspecifikationer
  • Riskanalys