Projektadministration


Professionell projektadministration är en avgörande faktor i varje projekt för att bästa tänkbara resultat skall uppnås. För att på effektivt sätt styra ett projekt från idé till driftfärdig anläggning krävs redan från början projektanpassad struktur och kraftfull kompetent ledning och styrning.

Vi arbetar bland annat med följande:

 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Tidsplanering och tidsstyrning
 • Kostnadskalkyl och kostnadsstyrning
 • Upphandling och kontrakt
 • Leveranskontroll
 • Montageledning och kontroll
 • Kvalitetssäkring/-kontroll
 • Riskhantering
 • Utbildning 
 • JNNSEK - Samordnad egenkontroll