En del av våra pågående projektArla Foods AB, Jönköping
CE Märkning av maskinlinjer

Arla Foods AB, Falkenberg
Riskutredning
Egenkontroll med JNNSEK
Sia Glass AB, Slöinge
Riskutredning

Volvo Powertrain, Skövde
SEVESO handlingar
Riskutredning
ATEX klassning
Malmö Stadsfastigheter, Malmö
Riskanalys av Rosengårds Ishall.

Amixo, Kvarntorp
Riskutredning
Tillståndshandläggning enligt miljöbalken och SEVESO lagen

 

Genomförda projekt

 

Arla Foods AB, Örebromejeriet
Riskanalys av ammoniakhantering.
Fortlöpande tillsyn av kyllagret och isvattenanläggningen.
Plan för nödlägesberedskap.

Svensk Ammoniakteknik AB, Kvänum
Företags- och verksamhetsutveckling.
Marknadsutveckling
Tillståndshandläggning enligt PBL, Seveso och miljöbalken.
Riskanalyser
Utbildning
Anläggningsprojektering - Projektledning

Bulten i Kalix AB
Installation av ammoniaktank.
Anläggningsprojektering av riskanalys av
ammoniakhanteringen

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU Uppsala, Otterbäcken
Instruktioner för tömning av bergrum innehållande gasol.

Holmen Paper AB, Hallstavik
Riskanalys av Sevesoanläggningar
Säkerhetsrapport och intern plan för räddningsinsatser
enligt Sevesokraven.
Ombyggnad av klordoseringsanläggning - Riskanalys av anläggningen och program för fortlöpande tillsyn
Väteperoxidhantering -Riskanalys - Säkerhetsrapport av anläggningen och program för fortlöpande tillsyn.
Intern plan för räddningsinsatser gällande klor- svaveldioxid-, gasol- och ammoniakhanteringen.
Uppdatering av Handlingsprogram, Säkerhetsrapport och Intern plan för räddningsinsatser.

Finnveden Powertrain  AB, Moheda
Projektstyrning av nytt ammoniaksystem för värmebehandling. Anläggningsriskanalys.
Drift- och underhållsinstruktioner.
Nödlägesplanläggning.
Drift- och säkerhetsutbildning

Stålservice i Anderstorp
Projektstyrning av nytt ammoniaksystem för värmebehandling.
Anläggningsriskanalys.
Klassning av explosionsfarliga områden.
Nödlägesplanläggning

Arla Foods AB, Göteborgsmejeriet
Riskanalys av mejeriprocessen och kemikaliehanteringen.
Program för samordnad egenkontroll - JNNSEK
Granskning av larmsystemens uppbyggnad.
Plan för nödlägesberedskap

Malungs kommun
Internutbildning i Säker ammoniakhantering -
Riskhantering i kyl- och frysanläggningar

Kommunfastigheter, Örebro - Vinterstadion
Riskanalys och plan för nödlägesberedskap 

Teknik- och idrottsförvaltningen, Västerås
Rocklundahallen
Riskanalys, Program för fortlöpande tillsyn samt nöd-
och katastrofplan.
Program för samordnad egenkontroll - JNNSEK

Dometic AB, Motala
Projektering och projektledning av anläggning för tillverkning av apparatlösning.
Projektering och projektledning av anläggning för återvinning av apparatlösning.
Projektering och projektledning av anläggning för vätgasförsörjning.
Riskanalys av fabriksanläggningen.
Program för fortlöpande tillsyn av tryckluftssystemet.
Plan för nödlägesberedskap.
Utbildning i ammoniakhantering.
Utbildning av personalen avseende vätgassystem.

Bodycote Värmebehandling AB, Västerås
Riskanalys av värmebehandlingsanläggningen

Alvesta kommun - Virdavallens ishall
Anläggningsriskanalys
Program för fortlöpande tillsyn
Plan för nödlägesberedskap

Hultsfreds kommun - Virserums ishall
Anläggningsriskanalys
Program för fortlöpande tillsyn
Plan för nödlägesberedskap

Smedjebackens Energi & Vatten
Utbildning i säker ammoniakhantering - Riskhantering i
kyl- och frysanläggningar. 


 

Glashytta Tre Hammar AB, Skärhamn
Utredningsarbete och yttrande avseende gasolinstallation.

Volvo Powertrain AB, Skövde
Säker ammoniakhantering - internkurs

Zinkgruvan Mining AB
Audit anrikningsverket - anläggningen och verksamhetens status genom administrativ och teknisk säkerhetsgranskning

Stenungsunds Energi och Miljö AB - SEMAB
Intern pannskötarutbildning
Riskanalys av fjärrvärmecentralen, Stenungsund och fastbränslecentralen, Stora Höga.
Klassning av explosionsfarliga områden.

Arla Foods AB, Karlskrona
Riskanalys av kylanläggning med ammoniak

Svensk Ammoniakteknik AB - Ålborg, Danmark
Projektledning
Marknadsutveckling
Anläggningsprojektering av ammoniakterminal
Anläggningsriskanalys
Tillståndshandläggning enligt Sevesokraven
Drift- och underhållsinstruktioner
Nödlägesplanläggning
Drift- och säkerhetsutbildning

 

Hydro Automotive Structures, Raufoss Norge
Projektering av nytt ammoniaksystem för
värmebehandling av verktyg.
Anläggningsriskanalys
Drift- och underhållsinstruktioner
Nödlägesplanläggning
Drift- och säkerhetsutbildning

Felleskjöpet, Norge
Drift och skötselinstruktioner för omlastningsstationer av ammoniak.
Utbildning av personal i säker ammoniakhantering

Ålborg Havn, Ålborg
Utbildning av personal i säker ammoniakhantering

Ålborg Stevedor Co, Ålborg Danmark
Utbildning av personalen i säker drift av ammoniakterminalen

Nordjyllandsverket, Ålborg Danmark
Säkerhetsutbildning av drift- och underhållspersonal för ammoniakhanteringen vid kraftverket.

Arla Foods AB, Jönköping
Riskanalys av gasolanläggningen, kylanläggningarna samt lut- och syrasystemen.
Hetvattenpanncentralen - riskanalys, program för fortlöpande tillsyn samt och utbildning av driftspersonal.

Sunne kommun
Internutbildning i säker ammoniakhantering - Riskhantering i kyl- och frysanläggningar

Alvesta kommun - Virdavallens ishall
Anläggningsriskanalys.
Program för fortlöpande tillsyn.
Plan för nödlägesberedskap

IMATRA Kilsta AB, Karlskoga
Riskanalys av anläggningen

Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborg
Ruddalens skrinnar- och bandyanläggning
Anläggningsriskanalys

Karlskrona kommun - Vämöhallen
Riskanalys av anläggningen

Västerviks kommun
Gamleby bandybana och Västerviks ishall
Riskanalys av anläggningen

Bodens kommun
Björknäshallen:
Riskanalys, Plan för nödlägesberedskap, Program för fortlöpande tillsyn
Nordpoolen:
Riskanalys och program för fortlöpande tillsyn

Arla Foods AB, Stockholmsmejeriet
Riskanalys av ammoniakanläggningen, övriga kylanläggningar, lut- och syrahantering inklusive diskcentraler.
Program för fortlöpande tillsyn.

Polarbröd AB, Älvsbyn
Riskanalys av kylanläggning NH3 - CO2 + övriga kylanläggningar

Astrid Fiskexport AB, Rönnäng
Anläggningsriskanalys frysanläggningen

Skärhamns Frys AB, Skärhamn
Anläggningsriskanalys frysanläggningen

Triumf Glass AB
Anläggningsriskanalys

Arla Foods AB, Skövdemejeriet
Riskanalys av kylanläggning.
Riskanalys av mejeriet.
Riskanalys av pannor
Program för Fortlöpande tillsyn av panncentral.
Internutbildning - Pannskötare

Skövde slakteri
Riskanalys av samtliga tryckbärande anordningar inom mejeriet inklusive mejeriprocessen, energicentral, kylanläggningar, lut- och syrahantering inkl. diskcentraler.
Program för fortlöpande tillsyn.
Internutbildning - pannskötare

Skövde kommun
Pannskötarutbildning

Arla Foods AB, Östgötamejeriet
Riskanalys av samtliga tryckbärande anordningar inom mejeriet inklusive mejeriprocessen, energicentral, kylanläggningar, lut- och syrahantering inkl. diskcentraler.
Program för fortlöpande tillsyn.
Underlag för och upphandling av isvattenanläggning

LuCoil Steel AB, Luleå
Riskanalys av värmebehandlingsanläggningen
Klassning av explosionsfarliga områden enligt ATEX-direktiven
Kemikalieutbildning

AGA Gas AB, Sundbyberg
Seminarium om ammoniakinstallationer

Astra Zeneca AB, Södertälje
Riskanalys av kylcentraler B653, 654, 661 (NH3 och R134a)
samt övriga trycksatta anordningar

Danderyds kommun - Erahallen och Toyotahallen
Riskanalys av anläggningar
Program för fortlöpande tillsyn av kylanläggningar.
Plan för nödlägesberedskap

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidscenter
Utbildning i säker ammoniakhantering i kyl- och frysanläggningar

Mälarenergi, Västerås
Riskanalys av ammoniaksystemet för NOx-reduktion
Uppdatering av Seveso-Handlingsprogrammet
Säkerhetsrådgivare enligt ADR och RID
Säkerhetsutbildning
Nödlägesövning

STF Ingenjörsutbildning, Stockholm
Strukturering av industriprojekt
Kostnadskalkyl av rörprojekt
Upphandling av rörledningssystem
Industriell riskanalys
Rördimensionering
Riskanalys enligt AFS 1999:4
Riskbedömning och fortlöpande tillsyn av tryckbärande anordningar.

Den Lokale Andel, Fredericia Danmark
Utbildning av personal och chaufförer i säker omlastning vid ammoniakterminalen

Kemira, Fredericia Danmark
Utbildning av personal och chaufförer i säker omlastning vid ammoniakterminalen

Yara, Fredericia Danmark
Utbildning av personal och chaufförer i säker omlastning vid ammoniakterminalen

Bodycote AB, Århus Danmark
Projektering av nytt ammoniaksystem för värmebehandlingsanläggningen.
Anläggningsriskanalys
Drift- och underhållsinstruktioner

Defa AB, Nesbyen Norge
Projektering av nytt ammoniaksystem för värmebehandlingsanläggningen.
Anläggningsriskanalys
Drift- och underhållsinstruktioner

Backer Elektrovärme, Kongsvinger, Norge
Projektering av nytt ammoniaksystem för värmebehandling av verktyg.
Anläggningsriskanalys.
Drift- och underhållsinstruktioner.
Nödlägesplanläggning
Drift- och säkerhetsutbildning