Sevesoanläggningar

För anläggningar som omfattas av Sevesolagen och Sevesoföreskrifterna från Arbetsmiljöverket och Räddningsverket upprättar vi följande:

  • Riskanalys
  • Handlingsprogram omfattande bland annat riskanalys, säkerhetsledningssystem och nödlägesinstruktioner.
  • Säkerhetsrapport
  • Inter plan för räddningsinsatser
  • Utbildning och övning