Systematiskt brandskyddsarbete

Grundat på kraven i kap 2, §2 och §3 Lag om skydd mot olyckor upprättar vi program för kontroll av brandskyddet i byggnader och anläggningar.

En grundstomme för programmet är följande:  

  • Beskrivning av byggnader och anläggningar
  • Beskrivning av risker
  • Organisation och ansvar för brandskyddet
  • Tekniska brandskyddsåtgärder
  • Beskrivning av brandskyddsinsatser
  • Kontrollplan för brandskyddsåtgärderna
  • Information till personer avseende brandskyddet
  • Utbildnings- och övningsplan